© annika geijerstam
HEM    PSYKOTERAPI   KONTAKT   OM MIG
 
© annika geijerstam

PSYKOTERAPI

 

Jag arbetar inte utifrån EN enskild metod, utan ser vad varje individ behöver.

 

Har du svårt att sätta ord på dina känslor och att uttrycka dem till andra? Då kanske du behöver samtalet och en trygg plats där du får det utrymme du behöver för att förmedla dina innersta känslor och tankar.

 

Har du svår att släppa tankarna, oroar dig mycket och har problem med att slappna av och vara i dig själv? Då kan man använda sig av djupavslappning för att komma ner i sin kropp. Kroppen ”vet”, och kan vägleda dig att våga ta fram känslor du inte varit i kontakt med på länge.

 

Ett annat sätt att förmedla det som är svårt att sätta ord på kan vara att uttrycka sig i bild.

 

Affektfokuserad psykoterapi är ett ytterligare arbetssätt som har fokus på klienternas emotionella problem, där man försöker fördjupa klienternas känslomässiga upplevelser. Många personer har inte tillgång till vissa grundaffekter, som glädje, nyfikenhet, sorg, beslutsamhet och omsorg om sig själv. Terapin har då fokus att få kontakt med känslor som man av olika anledningar har stängt av.

 

Lifespan Integration (LI) är en terapeutisk metod som möjliggör läkning utan att re-traumatisera och bygger på människans inneboende förmåga till återhämtning. LI är mycket effektiv i behandling av ångest, posttraumatisk stress, anknytningsproblem, ätstörningsproblem, somatiska problem och dissociativa svårigheter. Lifespan Integration utvecklades 2002 av Peggy Pace och användes ursprungligen för att behandla människor som blivit utsatta för trauman i sin barndom. I sitt arbete upptäckte hon att Lifespan Integration terapi hjälpte människor i alla åldrar och med många olika svårigheter.

 

Hypnospsykoterapi innebär att man är i ett öppet, kreativt och fokuserat medvetandetillstånd utforskar sitt inre. Hypnos kan vara en väg förbi det medvetna rationella och analytiska tänkandet. Hypnos används för att fördjupa patientens kontakten med sitt inre och förstärka behandlingseffekten i kombination med samtal.

 

Bodysence är en kroppsbaserad behandlingsmetod som hjälper kroppen att släppa spänningar, stress , smärta och blockeringar. Spänningar lagras i kroppens organ och muskler och kan på lång sikt ge smärta, stelhet, dålig självkänsla mm. BodySense kan vara hjälpsamt för utveckla sina styrkor och få kontakt med sin inre kraft och energi.

 

Terapin bedrivs utifrån psykodynamisk grund. Det betyder att terapin är inriktad på att se vad som har påverkat ditt livsmönster. I terapin utforskar vi tillsammans vad som är orsaken till att man har svårt att hantera livet.

 

Om du är intresserad av att inleda en terapi börjar vi med att träffas vid tre tillfällen. Därefter gör vi en gemensam utvärdering om vi ska fortsätta. Om du bestämmer dig för att fortsätta bokar vi in regelbundna tillfällen, vanligtvis 1 gång per vecka.